Termoterapija je oblast fizikalne terapije u kojoj se lečenje obolelih i povređenih, kao i u profilaksi vrši veštačkim dovođenjem toplote organizmu ili odvođenjem iste iz organizma hlađenjem (krioterapijom).

Toplota može biti egzogena,dovođenjem sa nekog zagrejanog medijuma( voda, parafin, peloid-lekovito blato, pesak i sl.) i zračenjem I.R lampe, ili endogene pretvaranjem energije visoko frekventnog elektro-magnetnog polja u toplotu u samom organizmu(dugotalasna, kratkotalasna ili mikrotalasna dijatermija).

Za hlađenje ili krioterapiju koristi se led, u direktnom kontaktu sa kožom ili uvijen u gazu ili foliju, dinamičkom kriomasažom tretiranog područja.

Ključni terapijski efekat i zagrevanja i hlađenja je kvalitetna vazodilatacija, širenje krvnih sudova. Kao rezultat te pojave nastupa smanjenje bolova,relaksacija mišića, omekšavanje svih tkiva, pa i ožiljaka u tretiranom poručju, popravljanje metabolizma i lakša eliminacija raspadnih produkata organizma.