Kineziterapija je terapija pokretom.

Kineziterapija (grčke reči kinein – kretati se, kinezis – pokret) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini.

Kineziterapija kao deo fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije.

Ona se bavi primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela ili celog tela u vidu vežbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogoći oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe.

Aktivne vežbe se dele na:

– aktivne potpomognute

– aktivne nepotpomognute

– aktivne vežbe sa otporom

Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

U izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:

– koštani sistem

– zglobovi

– mišići

– periferni nervni sistem

– centralni nervni sistem

Terapijski efekti kineziterapije su:

– povećanje mišićne snage i elastičnosti

– povećanje obima pokretljivosti u zglobovima

– poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje

– poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u celini

– stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

Oblici kineziterapije koje sprovodimo u ambulanti za rehabilitaciju Fiziolife su:

– edukacija zaštitnih položaja i pokreta

– vežbe disanja

– vežbe relaksacije

– kineziterapija za cervikalni sindrom

– kineziterapija za lumbalni sindrom

– kineziterapija kod perifernih artroza (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)

– kineziterapija posle preloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)

– vežbe za osteoporozu
– korektivna gimnastika (predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje)

– vežbe za skoliozu i kifozu

– vežbe za korekciju ravnih stopala