Elektro akupunktura je tehnika korišćenja akupunkturnih igala u rešavanju bola i napetosti u mišićima bez korišćenja medikamenata. Nije u pitanju TCM (tradicionalna kineska medicina) akupunktura nego tehnika sa iglama koja se zasniva na zapadnoj anatomiji i neurofiziologiji ubadanja triger points (bolnih tački u mišićima). I korišćenje TENS struje kako bi se pojačao efekat terapije.

Šta je elektroakupunktura?

Elektro akupunktura je inovativna procedura, moderna varijacija akupunkture. Poput klasične akupunkture, podrazumeva tretman iglama, ali uz to koristi i električnu energiju ne bi li poboljšala sve prednosti tradicionalnog terapeutskog tretmana. 

Dakle, igle se postavljaju na ista mesta (kao i kod tradicionalne tehnike), a zatim se elektrode pričvršćuju na igle. Mala količina struje prolazi kroz elektrodu i daje blagu vibraciju tokom tretmana, odnosno stimuliše akupunkturne tačke. ‌Prednost upotrebe elektroakupunkture je što može pokriti veće površine tela od tradicionalne akupunkture. 

Kako elektroakupunktura funkcioniše?

Elektroakupunktura je namenjena povećanju potencijalnih efekata standardne akupunkture.

Tradicionalna kineska medicina objašnjava zdravlje kao rezultat harmonične ravnoteže komplementarnih ekstrema „Jin“ i „Jang“ životne sile poznate kao „Či“. Za bolest se kaže da je posledica neravnoteže ovih snaga. Veruje se da Či teče meridijanima, odnosno putevima u ljudskom telu,  dostupnih kroz 350 akupunkturnih tačaka. Ubacivanje igala u ove tačke sa odgovarajućim kombinacijama vraća protok energije u odgovarajuću ravnotežu.

Elektro akupunktura koristi dve igle u svakoj akupunkturnoj tački, a zatim se povezuje sa mašinom koja kroz igle propušta električnu struju. ‌Aktiviranjem bioaktivnih hemikalija u telu, elektro akupunktura pomaže da se ublaži bol koji osećate, kao i da se smanje upalni procesi u organizmu. Ova vrsta elektro terapije zapravo aktivira simpatička nervna vlakna, što dalje dovodi do oslobađanja endorfina, koji pomažu u smanjenju upale. Aktivirana nervna vlakna takođe mogu pomoći u smanjenju osećaja upornog bola. Upravo zbog toga elektroakupunktura predstavlja odgovarajući tretman za hronični bol i stres.‌

Elektro akupunktura može pomoći telu da oslobodi mezenhimalne matične ćelije u krvotok. Reč je o matičnim ćelijama koje se uglavnom nalaze u koštanoj srži, pomažu telu da stvori različite vrste tkiva i imaju lekovita svojstva. 

Kako izgleda tretman elektro akupunkture?

Važno je napomenuti da postoje dva načina da se izvede tretman elektroakupunkture: sa i bez igala. Metod rada sa ubodom podrazumeva postavljanje igala u zoni koja se tretira, potom pričvršćivanje elektroda na igle i stimulaciju TENS strujom. U toku procedure se posebno vodi računa o tome da se pacijent oseća prijatno. Stoga se prema potrebama i željenom efektu (da li je cilj relaksacija mišića, smanjenje bola itd.) obavlja i priprema i individualizacija tretmana.

Kada se izvodi bez uboda igle, elektroakupunktura podrazumeva prislanjanje elektroda na akupunkturne tačke, nakon čega se uključuje aparat za elektrostimulaciju.

Kome je potreban tretman elektro akupunkture?

Elektroakupunktura je tehnika kojom se mogu tretirati mnogi simptomi i razne zdravstvene tegobe.

Indikacije:

  • Discus hernia, vratnog i krsnog dela
  • Lumboshialgia (Išijas)
  • Bolni (teniski) lakat
  • Golf lakat
  • Gonartroza
  • Trkačko koleno
  • Bolni kuk
  • Migrena
  • Tenzione glavobolje

Pored pomenutih stanja elektroakupunktura daje pozitivne rezultate u saniranju povreda ručnog zgloba, uključujući sindrom karpalnog tunela i trnjenje i bol u rukama, ali i kao terapija bola u torakalnom delu kičme, kod spazma mišića i miogeloze. 

Kontraindikacije

Postoje izvesna stanja i slučajevi gde se elektroakupunktura ne preporučuje. Osobe sa ugrađenim pejsmejkerom, trudnice i ljudi sa akutnim krvarenjem ne smeju da se podvrgnu tretmanu. Metoda je kontraindikovana i ljudima koji imaju strah od igala.